Opozorilo Mladih zdravnikov o ZZdej

Predlagane spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti NE SMEJO BITI SPREJETE!

Zakon je namreč kljub dopolnilom osnovan na konceptih, ki so v nasprotju s trendi sodobnega zdravstva. Sodobno zdravstvo stremi k decentralizaciji in s tem večji dostopnosti, krepitvi primarnega nivoja, racionalizaciji porabe sredstev in pravici vseh državljanov do enake oskrbe.

Opozarjamo, da predlagane spremembe slabijo dostopnost zdravstva na primarnem nivoju, kar posledično vodi v dodatno preobremenitev vseh ostalih nivojev. Opozarjamo, da ima predlagan zakon predvidljive in zelo hude negativne posledice za bolnike. V trenutku, ko stopi v veljavo, bo ohromel segmente zdravstvenega sistema, ki stojijo na mladih specialistih. Predvsem gre za regije, ki so že sedaj podhranjene z zdravniki in ostalim zdravstvenim osebjem.

Mladim zdravnikom Slovenije je popolnoma nerazumljiva in nesprejemljiva diskriminacija mladih specialistov, katerim se odvzema pravica do tega, da so nosilci zdravstvene dejavnosti. Takšna poteza je škodljiva za paciente, zdravljene pri mladem specialistu, ki je edini zdravnik na nekem področju v Zdravstvenem domu. Po sprejetju novega zakona te dejavnosti ne bo smel več opravljati, pacienti v tej regiji pa bodo ostali brez zdravnika.

Predlog zakona neposredno krši načelo prostega pretoka delovne sile, omejuje avtonomijo in prosto odločitev zdravnika specialista, kje in pod kakšnimi pogoji bo delal. S tem diskriminira ta poklic napram drugim, ki takšnih nepotrebnih uredb nimajo.

Glede na podane razloge Mladi zdravniki Slovenije ocenjujemo, da predlog zakona ni v skladu z demokratičnimi načeli in krši EU zakonodajo.

Tako na tem mestu OPOZARJAMO JAVNOST, da Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki bo 22.05.2017 doživel prvo branje v parlamentu, dodatno slabi dostopnost enake zdravstvene oskrbe vseh državljanov, po nepotrebnem, tudi v škodo pacientov, omejuje delovanje mladih specialistov in prinaša obsežne negativne posledice za bolnike.

Kot tak NE SME BITI SPREJET!