O mladih zdravnikih

MLADI ZDRAVNIKI smo diplomanti MF vpisani v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije do 5 let po specialističnem izpitu. Definicija vključuje zdravnike pripravnike, sobne zdravnike, specializante in specialiste do 5 let po specialističnem izpitu.

Februarja 2017 smo mladi zdravniki prvič izvolili delovno skupino sedmih predstavnikov, katerih poslanstvo je v povezovati mlade zdravnike registrirane v Sloveniji in zastopati njihove interese.

Glavna interesna področja mladih zdravnikov so podiplomsko izobraževanje, zdravstvena in delovna politika.